CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TNTT HÈ 2018

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TNTT HÈ 2018

 

 

Kính gửi :     Quý Cha Phụ Trách TNTT các Hiệp đoàn (Hạt)

                             Quý Cha Giáo Phận Cần Thơ

 

Chúng con xin gửi đến Quý Cha lịch sinh hoạt huấn luyện TNTT trong hè 2018 của Ban Thiếu Nhi Thánh Thể. Năm nay, chúng con sẽ mở khóa huấn luyện cho Huynh Trưởng cấp I (2 đợt),  cấp II (1 đợt), cấp III (đợt 2) và họp mặt Nghĩa Sĩ. Cụ thể như sau :

 

§  Thời gian của các khóa huấn luyện và ngày họp mặt :

-          Từ 7g00 ngày 11/6 đến 16g30 ngày 13/6/2018 : Khóa cấp I (đợt 1)

-          Từ 7g00 ngày 14/6 đến 16g30 ngày 16/6/2018 : Khóa cấp I (đợt 2)

-          Từ 7g00 ngày 09/7 đến 16g30 ngày 11/7/2018 : Khóa cấp II

-          Từ 7g00 ngày 26/7 đến 16g30 ngày 28/7/2018 : Khóa cấp III (đợt 2)

-          Từ 7g00 đến 16g30 ngày 26/5/2018 : Họp mặt Nghĩa Sĩ

 

§  Điều Kiện :

§  Cấp I :

-          Đợt 1 : Dành cho các em thuộc 3 Hạt : Trà Lồng,Vị Thanh và Đại Hải

-          Đợt 2 : Dành cho các em thuộc 4 Hạt : Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau

+ Các em tham dự từ 16 tuổi trở lên

+ Sinh hoạt thường xuyên trong Đoàn Thiếu Nhi họ đạo

+ Giấy giới thiệu của cha sở

+ Mang theo đồng phục TNTT (áo, quần vải, giầy bata trắng hoặc xanh, đồ hóa

                                                trang riêng cho đêm lửa thiêng)

 

LƯU Ý Tuy khóa huấn luyện HT cấp I được phân thành 2 nhóm, nhưng Quý Cha có thể tùy nghi gửi các em tham dự khóa huấn luyện cấp I vào đợt nào cũng được sao cho thuận tiện. Xin quý Cha thông báo sớm để chúng con tiện sắp xếp.

 

§  Cấp II : chung cho cả Giáo phận

+ Phải có chứng chỉ cấp I

+ Sinh hoạt thường xuyên trong Đoàn Thiếu Nhi họ đạo

+ Giấy giới thiệu của cha sở

+ Mang theo đồng phục Huynh Trưởng (áo, quần vải, giầy bata trắng hoặc xanh,

          khăn HT, nón, đồ hóa trang riêng cho đêm lửa thiêng)

§  Cấp III : chung cho cả Giáo phận

+ Phải có chứng chỉ cấp II

+ Sinh hoạt thường xuyên trong Đoàn Thiếu Nhi họ đạo

+ Giấy giới thiệu của cha sở

+ Mang theo đồng phục Huynh Trưởng (áo, quần vải, giầy bata trắng hoặc xanh,

                                                 khăn HT, nón, đồ hóa trang riêng cho đêm lửa thiêng)

 

§  Thông báo cần thiết :

-   Xin quý Cha Phụ trách TNTT tại các Hạt báo cáo số lượng các em tham dự cho ban huấn luyện trước 1 tuần cho mỗi khóa, để chúng con tiện thu xếp việc sinh hoạt cho các em.

-   Xin quý Cha liên hệ với Cha phụ trách TNTT của Hạt để có xe chung cho các em tham dự khóa.

 

           Cần Thơ, ngày 24 tháng  04  năm 2018

Linh mục phụ trách TNTT Giáo phận Cần Thơ

                Phêrô Trương Minh Hải

 

G