Lịch Tĩnh Tâm Lm Các Hạt GPCT Tháng 08/2018

Lịch Tĩnh Tâm Lm Các Hạt GPCT Tháng 08/2018

 

Hạt Cần Thơ  : Ngày 06/08 Thứ Hai

Hạt Vị Thanh : Ngày 07/08 Thứ Ba

Hạt Trà Lồng : Ngày 08/08 Thứ Tư

Hạt Đại Hải    : Ngày 09/08 Thứ Năm

Hạt Sóc Trăng: Ngày 10/08 Thứ Sáu

 

Hạt Bạc Liêu  : Ngày 13/08 Thứ Hai

Hạt Cà Mau    : Ngày 14/08 Thứ Ba