CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - B1141

Lời Chúa: 2V. 4, 42-44; Ep. 4, 1-6; Ga. 6, 1-15
Xem tiếp...

70 BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - B878

Lời Chúa: Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34
Xem tiếp...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TỪ 21-31 07/2018498

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TỪ 21-31 07/2018
Xem tiếp...

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21-31/07/2018338

5 PHÚT LỜI CHÚA TỪ 21-31/07/2018
Xem tiếp...

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B432

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B
Xem tiếp...