HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN -B222

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN -B287

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN -B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 15 THƯờNG NIÊN -B320

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 15 Thường niên -B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN -B190

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN -B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - NĂM B247

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J
Xem tiếp...