HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN -B188

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN -B250

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN -B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 15 THƯờNG NIÊN -B289

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 15 Thường niên -B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN -B172

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN -B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Xem tiếp...

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - NĂM B229

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J
Xem tiếp...