TÌNH YÊU HIỆP THÔNG271

Cầu chúc mọi người và từng người luôn thể hiện được sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Có như vậy chúng ta mới trở thành một cộng đoàn đức tin và đức mến thực sự.
Xem tiếp...

BÀI GIẢNG CN 17 TN B 355

Bài giảng CN 17 TN B – Đức cha Pet Nguyễn Văn Khảm
Xem tiếp...

CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI246

Xin cho chúng con biết quảng đại, biết mở rộng con tim để góp phần giải quyết những đói nghèo của nhân loại.
Xem tiếp...

KHÔNG LÀM MỘT MÌNH174

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết cộng tác với ơn Chúa, mỗi ngày xin cho con quảng đại đặt vào tay Chúa một món quà, một ước nguyện, để phép lạ xảy ra
Xem tiếp...

CON TIM MỤC TỬ574

Tất cả mọi người trong bậc sống của mình đều được mời gọi có trái tim mục tử giống như Đức Giêsu biết “chạnh lòng thương”
Xem tiếp...