Thư Mời Dự khóa nâng cấp GLV 23-28/07/2018218

Thư mời Dự khóa nâng cấp giáo lý viên tại Trung Tâm Mục Vụ GPCT 23-28/07/2018
Xem tiếp...

BAN GIÁO LÝ KÍNH BÁO 424

BAN GIÁO LÝ KÍNH BÁO & KÍNH MỜI VỀ CÁC SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2018
Xem tiếp...

CÁC NGHI THỨC KẾT LỄ308

“Chúng ta rời khỏi nhà thờ để ‘đi về bình an’ để mang phúc lành của Thiên Chúa vào các sinh hoạt hằng ngày”.
Xem tiếp...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA II - TIN MỪNG VÀ BÀI GIẢNG409

“Lời Chúa kết thúc cuộc hành trình của nó bằng cách trở thành nhục thể trong chúng ta, tự biến đổi thành các việc làm”.
Xem tiếp...

KINH VINH DANH VÀ LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 383

Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: KINH VINH DANH VÀ LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ (THE COLLECT).
Xem tiếp...