DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ SN CN 16 TN B423

Xót thương dân Chúa dại khờ, Như chiên không chủ bơ vơ cả ngày !
Xem tiếp...

ÐÀNG THÁNH GIÁ THEO CHÂN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM162

Cùng với các tiền nhân Tử đạo, chúng ta hãy đi lại con đường khổ nạn của Ðức Kitô để cùng chia sẻ nỗi thống khổ của Chúa,
Xem tiếp...

SẮC LỆNH BAN ƠN TOÀN XÁ VỀ NĂM THÁNH KÍNH CTTĐVN 2018260

Sắc lệnh ban ơn toàn xá Tòa Ân Giải tối cao về Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 2018
Xem tiếp...

NGHỆ THUẬT CÔNG BỐ LỜI CHÚA (4)409

NGHỆ THUẬT CÔNG BỐ LỜI CHÚA (4) (tiếp theo và hết)
Xem tiếp...

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU309

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Xem tiếp...