VỀ… (LÃO NGU) 357

chẳng phải để được chết lành thì phải sống lành ru? Cũng chẳng phải từng người, mỗi người, tất cả mọi người chúng ta không đang về nguồn hay sao???
Xem tiếp...

ĐỨC MẸ CỦA KINH THÁNH VÀ ĐỨC MẸ CỦA LÒNG SÙNG KÍNH194

Chúng ta có Đức Mẹ trong Kinh thánh, và Đức Mẹ của lòng sùng kính, và cả hai đều góp những phần đặc biệt cho hành trình Kitô hữu của chúng ta
Xem tiếp...

NGÀY NAY HỌC TẬP NGÀY MAI GIÚP ĐỜI285

Câu nói “Ngày nay học tập ngày mai giúp đời”, tôi đã được nghe ngay từ những năm tháng học bậc Tiểu Học, thập niên 50 của thế kỷ trước
Xem tiếp...

TIỂU CHỦNG VIỆN437

Nhớ lại năm mươi năm bước vào đời tu trì bằng việc tìm hiểu một chút về lịch sử thành lập chủng viện để thấy mình đã được ươm trồng một cách quá là kĩ lưỡng và do đó để tạ ơn Chúa nhiều hơn.
Xem tiếp...

NGƯỜI NỮ THỜI CẤM ĐẠO321

tôi chỉ cố gắng sắp xếp những gì đọc được, xem như góp chút phần nhỏ vào việc chung : nhớ về kỷ niệm 25 năm tôn phong hiển thánh 117 vị tử đạo Việt Nam (1988-2013).
Xem tiếp...