LỜI CHÚA HÔM NAY TỪ 01-10 THÁNG 6/2018382

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính. THANHLINH.NET
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 9/20172086

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính. thanhlinh.net
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAYTHÁNG 8/20171610

LỜI CHÚA HÔM NAYTHÁNG 8/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 7/20172188

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 7/2017
Xem tiếp...

LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 6/20177783

Lời Chúa Hôm Nay Tháng 6/2017
Xem tiếp...