LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 17 TN. B134

qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Kitô mạc khải Thiên Chúa là Cha yêu thương hết thảy mọi người, khi ban cho con người no thoả lương thực xác hồn.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 16 TN. B235

, Con Thiên Chúa đã được sai đến để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, khổ đau và đưa họ vào đồng cỏ Nước Trời.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 15 TN B175

Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo. Đây cũng là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta.
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 14 TN. B241

Dân thành Nazarét đã không vượt qua được thành kiến nhân loại để tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ
Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN LỄ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ314

Đức Kitô đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các Tông đồ.
Xem tiếp...