NGÀI ĐẾN TRONG THẾ GIAN: BCYL CN 17 TN B141

Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến
Xem tiếp...

XIN CHÚA ĐỪNG QUÊN: BCYL 16 TN B205

Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương
Xem tiếp...

ĐI RAO GIẢNG: BCYL CN 15 TN B178

Các ông ra đi rao giảng sự thống hối...
Xem tiếp...

KHÔNG 1 TIÊN TRI NÀO: BCYL 14 TN B187

KHÔNG 1 TIÊN TRI NÀO MÀ KHÔNG BỊ KHINH BỈ Ở QUÊ HƯƠNG...
Xem tiếp...

HÃY CỨ TIN: BCYL CN 13 TN B232

Ông đừng sợ, hãy cứ tin...
Xem tiếp...