NGÀI ĐẾN TRONG THẾ GIAN: BCYL CN 17 TN B160

Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến
Xem tiếp...

XIN CHÚA ĐỪNG QUÊN: BCYL 16 TN B219

Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương
Xem tiếp...

ĐI RAO GIẢNG: BCYL CN 15 TN B186

Các ông ra đi rao giảng sự thống hối...
Xem tiếp...

KHÔNG 1 TIÊN TRI NÀO: BCYL 14 TN B196

KHÔNG 1 TIÊN TRI NÀO MÀ KHÔNG BỊ KHINH BỈ Ở QUÊ HƯƠNG...
Xem tiếp...

HÃY CỨ TIN: BCYL CN 13 TN B242

Ông đừng sợ, hãy cứ tin...
Xem tiếp...