WEBSITE CÁC GIÁO PHẬN VÀ DÒNG TU VN

WEBSITE CÁC GIÁO PHẬN VÀ DÒNG TU VN 2018

 

 

HỘI ĐỒNG GMVN (MỚI}

 

 

CÁC GIÁO PHẬN


Tổng Giáo phận Hà Nội

Giáo phận Lạng Sơn

Giáo phận Hưng Hoá

Giáo phận Bắc Ninh

Giáo phận Hải Phòng

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Bùi Chu

Giáo phận Phát Diệm

Giáo phận Thanh Hóa (mới)

Giáo phận Vinh

 

****       

 

Tổng Giáo phận Huế (MỚI)

Giáo phận Đà Nẵng

Giáo phận  Quy Nhơn

Giáo phận Nha Trang

Giáo phận Kontum

Giáo phận Ban Mê Thuột

 

                      ****

Tổng Giáo phận TP HCM

Giáo Phận Bà Rịa

Giáo phận Đà Lạt

Giáo phận Phan Thiết

Giáo phận Xuân Lộc

Giáo phận Phú Cường

Giáo phận Mỹ Tho

Giáo phận Vĩnh Long

Giáo phận Long Xuyên

Giáo phận Cần Thơ

 

            *****

 

CÁC ỦY BAN

  Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam

  Ủy ban Công lý và Hòa bình

  Ủy ban Giáo lý Đức tin

  Ủy ban Kinh Thánh

  Ủy ban Mục vụ Di dân

  Ủy ban Mục vụ Gia đình               

 

  CÁC DÒNG TU

 

LH Bề Trên Thượng Cấp

Dòng Cát Minh

Dòng Đa-Minh VN

Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Dòng Lasan

Dòng Ngôi Lời

Dòng Phanxicô VN

Dòng Tên

* Dòng Thánh Gia

Dòng Thánh Tâm Huế