GP CẦN THƠ: THƯỜNG HUẤN LINH MỤC 2018 - DANH SÁCH NHÓM II (mới cập nhật)

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

 

THƯỜNG HUẤN LINH MỤC 2018

DANH SÁCH NHÓM II (cập nhật 24/7/2018)

TRUNG TÂM MỤC VỤ/30.07 - 02.08.2018

****

-          Quý Cha có thể đến trước, dùng cơm trưa: 11g30’/30.7 (Xin báo trước).

-          Khai mạc: 14g30’/Thứ Hai 30.07: Tiếng nói Đức Giám Mục Giáo Phận.

-          Bế mạc: 16g30’/Thứ Năm 02.08.2018.

-          Xin quý Cha mang theo CMND (Hoặc Căn Cước Công Dân).
Áo Lễ & Phụng vụ Giờ kinh đã có sẵn.

----------oOo---------

01. Lc. NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (Trưởng Nhóm).

02. Đôm. MAI THÚC HOÀ

03. Pr. NGUYỄN VĂN LÂM

04. Mt. VÕ MINH CHÂU

05. Ma. NGUYỄN HOÀNG HÔN

06. Bn. NGUYỄN TẤN ĐẠT

07. Gt. NGUYỄN VĂN ĐIỀU

08. Pr. NGUYỄN VĂN MINH

09. Pr. TRẦN CÔNG THẮNG

10. Px. TRẦN BÌNH TRỌNG

11. Tm. NGUYỄN HOÀN TÂM

12. Tm. HỒ THANH MINH

13. GB. NGUYỄN VIỆT HỒNG

14. Gs. BÙI CHÍ CƯỜNG

15. Px. NGUYỄN PHƯỚC HẬU

16. Pr. NGUYỄN HOÀNG LIÊM

17. Pr. PHẠM HỮU TRÍ

18.Ar. HỒNG ANH KIỆT

19. Pl. LÊ TẤN PHONG

20. Tm. LÊ PHƯỚC DŨNG

21. Pr. NGUYỄN VĂN SIÊNG

22. Gs. TRƯƠNG MINH TÂM

23. Ga. VŨ ĐÌNH THUẦN

24. At. NGUYỄN PHI HÙNG

25. At. TRẦN MINH THÁI

26. Pr. PHAN VĂN NGỘ

27. Gs. NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

28. Gk. LÊ THÀNH CÔNG

29. Cl. NGUYỄN VĂN LANH

30. Pr. TRẦN MINH PHƯỚC

31. At. LÝ THANH VIỆT

32. Đôm. NGUYỄN TRUNG TRỰC

33. Pr. TRƯƠNG MINH HẢI

34. Đôm. LÊ VĂN HỘI

35. Gs. NGUYỄN VĨNH PHAN

36. Gs. NGUYỄN VĂN THƯƠNG

37. Ma. NGUYỄN LÊ NHẬT MINH

38. At. DƯƠNG VĂN QUYỀN

39. Pr. HUỲNH PHÚC HẬU

[Ps. VÕ HOÀNG TÚC (qua nhóm III)]

40. Px. TRẦN CƯỜNG DŨNG BÁ

41. Đôm. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

42. Pr. PHẠM NGỌC NGÂN

43. Pl. NGUYỄN HOÀNG VŨ

44. Mi. NGUYỄN KHẮC MINH

45. GB. PHẠM VĂN TỤ

46. Px. LÊ VĂN THANH TÙNG

47. Pr. NGUYỄN THANH HÀ

48. Pr. TRẦN HOÀNG DIỆU

49. Đôm. CHÂU HOÀNG NGỌC

50. Cl. ĐỖ HOÀNG NHÂN

51. Gs. NGUYỄN HỒNG KHANH

52. Gs. TRẦN VĂN THĂNG

53. Pr. TRỊNH QUỐC VIỆT

54. Mt. NGÔ HỮU KỲ

55. Gs. NGUYỄN ANH DUY

56. Gs. NGUYỄN VĂN HÙNG

57. Pr. NGUYỄN CHÍ HÙNG

58. Gs. HOÀNG MINH QUÂN

59. At. TRẦN ĐÌNH NAM

60. Pl. TRƯƠNG HOÀNG PHONG

61. Pr. PHẠM MINH CÁC

62. Pr. NGUYỄN ĐỨC HUY

63. At. TRẦN BẢO XUYÊN

64. GB. PHAN HUY CHƯƠNG (SDB)

65. Gs. NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Thư ký)

66. PR. TRƯƠNG MINH KHOÁI

67. PR. TRẦN MINH TÂN

68. PR. TRƯƠNG LÊ ĐỆ

69. PR. NGUYỄN QUANG MẠNG

Kính báo

Ban Thường Huấn Linh Mục GP. Cần Thơ

Ngày 24.07.2018.