HỌ ĐẠO THỚI THẠNH: CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC BẢO VỆ SỨC KHOẺ HÈ 2018