BÀI GIẢNG LỄ KHÁNH THÀNH TTMV MỸ THO CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH  NGÀY LỄ KHÁNH THÀNH

 

 

 

 

 

 

 

http://giaophanmytho.net