BÀI GIẢNG LỄ NHẬM CHỨC GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Thánh lễ Nhậm chức Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan Thiết

 

 http://gpphanthiet.com

 

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ sự thánh lễ nhậm chức Giám Quản Giáo Phận Phan Thiết tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 9giờ sáng thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2017.

----

Đức cha Tôma giảng lễ.

 

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

 

Trong bài diễn từ giã biệt các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết thập giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các ngài và cho tất cả các thế hệ kitô hữu tương lai là chính chúng ta. Đây là lời cầu xin ơn hiệp nhất trong Hội Thánh. Chúa Giêsu nhìn thấy trước các viễn ảnh chia rẽ phân ly hay bất hoà bất thuận đang mấp mé ở ngay tam cấp bước vào đường thập giá của Người như việc hai anh em nhà Giêbêđê, Giacôbê và Gioan xin được ngồi hai bên tả hữu trong vương quốc của Người, như việc 10 môn đệ kia bất bình. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng ai muốn làm lớn, phải trở nên người phục vụ anh em mình.

Qua trích đoạn Tin Mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe công bố, Chúa Giêsu đề ra một phương dược chữa trị các bất an, đó là các môn đệ hãy sống trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và các ngài phải thực hiện sự hiệp nhất với nhau. Chỉ trong một trích đoạn ngắn, Chúa Giêsu lập đi lập lại những 7 lần cụm từ “ở trong” và 4 lần cụm từ “nên một”. Ở trong, nghĩa là kết hiệp mật thiết với Chúa Cha và Chúa Con. Nên một, nghĩa là ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Người cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ đang ở bên Người được nên một như “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha .. .để họ nên một như chúng ta là một”. Sự hiệp nhất nên một giữa Cha và Con vừa là khuôn mẫu, vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, giữa giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Chúng ta được mời gọi ở trong nhau, gắn kết với nhau cách khắng khít như Cha và Con. Điều này không thể thực hiện được, nếu chúng ta không được đưa vào trong mối tương quan thân thiết giữa Cha và Con: “để họ cũng ở trong Chúng Ta”. Các Kitô hữu chỉ hiệp nhất khi họ được sống trong nguồn hiệp nhất là Tình yêu của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, ta thấy có một tương quan ba chiều giữa Cha, Con và các môn đệ. “Con ở trong họ và Cha ở trong Con.. .Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con”. “Tình Cha yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa”. Mối tương quan này sâu lắng đến mức có sự ở lại trong nhau một cách đích thực và sâu xa giữa Cha, Con và các kitô hữu. Hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng ta, hiệp nhất giữa mọi người chúng ta. Hiệp nhất trong Thiên Chúa là Tình yêu.

 

Hiệp nhất và yêu thương là những yếu tố cần thiết để cộng đoàn được sống và sống dồi dào như Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha: “để họ nên một như Chúng Ta là một” (Ga 17, 22). Trong tình hiệp nhất yêu thương đó, sự hiệp thông trong chiều đứng nối kết con người với Thiên Chúa chính là nền tảng và điều kiện thiết yếu cho mối hiệp thông theo chiều ngang giữa con người với con người. Như thế tình yêu hiệp nhất với Thiên Chúa phải trở thành động lực và chuẩn mực cho sự hiệp thông với mọi người. Sự hiệp thông nầy vừa là đòi hỏi chính yếu vừa là lời chứng cần thiết mà Hội Thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người: “Con ở trong họ và Cha ở trong Con để họ hoàn toàn nên một, như vậy thiên hạ sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con”.

 

Hiệp nhất là yêu cầu thiết yếu để một tổ chức xã hội được tồn tại và phát triển, và hơn bất cứ đoàn thể nào, cộng đồng tôn giáo không thể kiên vững nếu thiếu hiệp nhất và từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và từ mỗi thành phần Dân Chúa là tất cả chúng ta.

 

Sự hiệp nhất còn đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết sống các tương quan nhân bản, nghĩa là biết kính trọng mọi người, biết tôn trọng ý kiến của người khác, biết chấp nhận những khác biệt về cá tính, khả năng và trình độ văn hoá. Chúng ta có thế áp dụng nguyên tắc của thánh Augustinô: “Luôn hiệp nhất trong những điều chính yếu, được tự do trong những điều chưa xác định, nhưng trong tất cả, phải có tình yêu thương”.

Bài trích Sách Đệ Nhị Luật ghi rõ lệnh truyền của Thiên Chúa là nếu dân Israel biết trở về cùng Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì chính Ngài sẽ đoái thương tập họp họ lại từ muôn dân nước để họ trở nên dân tộc sở hữu riêng của Ngài.

 

Thánh Phaolô đã khuyên bảo các tín hữu Êphêsô hãy biết sống trong tình thương như Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và phó mình làm của lễ thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa Cha vì phần rỗi của loài người chúng ta.

 

Các linh mục và phó tế thân mến, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em tín hữu thân mến,

 

Hôm nay tôi đến với anh chị em để cùng đồng hành với anh chị em, cùng nhau xây dựng và củng cố sự hiệp nhất và yêu thương mà Chúa Kitô truyền dạy các môn đệ của Người hôm qua và cả chúng ta hôm nay. Các giám mục tiền nhiệm, các linh mục và anh chị em đã không ngừng vun đắp và xây dựng sự hiệp nhất và tình yêu thương. Tôi mong muốn tiếp nối bước chân các ngài và cùng với anh chị em làm cho hạt giống Lời Chúa ngày càng phát triển và bám rễ sâu trong đời sống đức tin và đức ái của chúng ta, đồng thời cùng nhau củng cố và kiện toàn sự hiệp nhất yêu thương nơi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận thân yêu này.

 

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành yêu thương và liên kết chúng ta trong tình yêu của Người để chúng ta trở nên nhân chứng sống động và nhiệt thành loan truyền nền văn minh tình thương qua việc thực thi hiệp nhất và yêu thương nơi gia đình, giáo xứ, môi trường sống xã hội và nơi giáo phận chúng ta. Amen